Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Dėl mokesčio iš mobilių taršos šaltinių lengvatų

2010-03-03

          Informuojame, kad vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi (Žin., 2002, Nr. 13-474) nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos.
          Išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos transporto priemonėje buvimą ir jos veikimą patvirtina šie toliau nurodyti dokumentai:
          1) transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikimo sertifikatas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas kartu su galiojančiu valstybinės techninės apžiūros talonu. Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota;
          2) valstybinės techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų CO ir CH koncentracijomis automobilių su Otto tipo varikliais išmetamose dujose, kurios neturi viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-593) nustatytų CO ir CH teršalų normų. Valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų koncentracijomis galioja pateikus ją kartu su galiojančiu valstybinės techninės apžiūros talonu.

          Prašome atkreipti dėmesį, kad pažymos (išskyrus tipo atitikimo sertifikatą) galioja tokį patį laikotarpį kaip ir techninės apžiūros talonas. Pažymos turi atitikti bendruosius raštvedybos reikalavimus - jose privalo būti nurodyta išdavimo data ir registracijos numeris.
          Fiziniai ir juridiniai asmenys atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą visam eksploatacijos laikotarpiui už tuos mobilius taršos šaltinius kuriems išduoti Tipo atitikimo sertifikatai.
          Primename, jog mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:
          1)   Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2000, Nr. 90-2774; 2002, Nr. 13-474, Nr. 123-5550; 2003, Nr. 48-2108, Nr. 61-2761; 2004, Nr. 61-2188);
          2)   Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio ir 3 priedėlio pakeitimo bei 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymas (2003, Nr. 48-2108);
          3)   LR Vyriausybės nutarimas Nr. 53 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002, Nr. 92-3934; 2003, Nr. 123-5605);
          4)   Aplinkos ir finansų ministrų įsakymas Nr. 663/409a „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ šios tvarkos (I dalis) (Žin., 2003, Nr. 4-152, Nr. 75-3492; 2004, Nr. 10-288, Nr. 136-4977, Nr. 154-5623).