Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

2012 metais Viliaus mieste oro tarša atitiko nustatytus reikalavimus

2013-01-31

          2012 metais Vilniaus miesto oro kokybės tyrimo stotelės, esančios Senamiestyje, Lazdynuose, Žirmūnuose ir Savanorių prospekte, neužfiksavo taršos padidėjimo, oro kokybė atitiko griežtus Europos Sąjungos reikalavimus (http://vrd.am.lt/VI/index.php#r/60).

 

          Daugiausia nerimo kelianti oro kokybės problema Vilniaus mieste yra oro tarša kietosiomis dalelėmis. Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, iš jų didžiausią žalą žmonių sveikatai gali padaryti smulkiausia kietųjų dalelių frakcija, kurios dėl smulkumo nesulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose ir prasiskverbia į žmogaus organizmą

 

Pagal Europos Sąjungos direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, kietųjų dalelių koncentracijos vidutinė metinė vertė yra 40 µg/m³, o paros ribinė vertė (50 μg/m3) neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per kalendorinius metus. 2012 m. tyrimų duomenys rodo kad, Vilniaus mieste nei vienoje stotyje nebuvo viršyta leistina 35 dienų riba ir vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija, ji svyravo nuo 16 µg/m³ Lazdynų oro kokybės tyrimo stotelėje iki 32 µg/m³ Žirmūnų oro kokybės tyrimo stotelėje.

 

          Pagrindiniai kietųjų dalelių emisijų šaltiniai Vilniaus mieste yra transportas, vėjo keliamos dulkės, pramonės, energetikos įmonių, individualių namų katilų degimo produktai. Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms (smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.

 

          Siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos oro kokybę Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus RAAD) kasmet vykdo pramonės objektų patikrinimus, kurių metu didelis dėmesys yra skiriamas stacionarių oro taršos šaltinių kontrolei. 2012 metais padidėjęs aplinkos oro užterštumas stebėtas žiemos metu vasario mėnesį, kuomet dažnai vyravo nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir oro užterštumo padidėjimą įtakojo – transportas ir stacionarūs taršos šaltiniai (daugiausiai energetikos įmonės ir individualių namų šildymo įrenginiai). Todėl šaltuoju metų lauku buvo vykdyta akcija „Kaminukas“, kurios metu buvo tikrinami asmenys, eksploatuojantys katilines bei įvairaus kuro katilus. Šia akcijos metų pagrindinis dėmesys skiriamas naudojamam kurui, jo kokybei, siekiant išvengti atliekų deginimo ir taip užtikrinti švaresnį aplinkos orą miesto gyventojams.

 

          Vadovaujantis Aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatomis, savivaldybės yra atsakingos už oro taršos ir kokybės valdymą ir siekdamos žmonėms užtikrinti kokybės reikalavimus atitinkantį aplinkos orą ir nesudaryti prielaidų kilti sveikatos problemoms, turi imtis priemonių aplinkos oro taršai ir kokybei valdyti. 2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-717 patvirtino 2012-2014 m. Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatyta kietųjų dalelių valdymo ir mažinimo priemonės (miesto energetinės infrastruktūros tobulinimas, pagrindinių gatvių ašinių linijų mechanizuotas vakuuminis valymas, reguliarus visų gatvių plovimas ir drėkinimas, visuomenės ir formavimas ir pan.). Aplinkos monitoringo įstatymas nustato pareigą savivaldybėms vykdyti aplinkos oro monitoringą ir gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų aplinkos oro būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą aplinkos oro kokybę, tačiau šiuo metu Vilniaus miesto oro kokybės matavimai yra atliekami tik vykdant valstybinį aplinkos oro monitoringą, kurį atlieka Vilniaus RAAD.

 

          Vilniaus RAAD siekdamas užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą, savo tinklapyje kasdien skelbia aplinkos oro kokybės duomenis Vilniaus mieste (http://vrd.am.lt Informacija apie aplinkos kokybę/Aplinkos oras/Oro kokybės duomenys Vilniaus mieste/Operatyvūs oro kokybės tyrimai).