Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Už išgautą, bet nedeklaruotą, vandens kiekį įmonei teks sumokėti daugiau kaip 56 tūkst. eurų

2018-05-15

Vilniaus apygardos administracinis teismas š. m. balandžio 25 d. priėmė sprendimą, kuriuo nustatė, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (Vilniaus RAAD) teisėtai paskaičiavo ekonominę sankciją UAB „Malsena plius“ sumokėti daugiau kaip 56 tūkst. eurų siekiančių mokesčių už valstybinius gamtos išteklius.

Praėjusiais metais Vilniaus RAAD pareigūnai planine tvarka patikrino UAB „Malsena plius“ ir nustatė, kad ši įmonė, deklaruodama taršą už 2015 metus, deklaravo mažesnį teršalų kiekį, negu faktiškai išleido į aplinką, taip pat nepateikė mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijų, t. y. nedeklaravo per šį laikotarpį išgauto vandens kiekio. UAB „Malsena plius“ turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą eksploatuoti maistinių grūdų apdorojimo įrenginius Vievyje, Elektrėnų sav. Planinio patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip įmonė sumokėjo mokesčius už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių už 2015-2016 metus. Aplinkosaugos inspektoriai paskaičiavo, kad už išleistą ir nedeklaruotą teršalų kiekį įmonė turi sumokėti kiek daugiau nei 200 Eur mokesčių, o už nedeklaruotą naudojimąsi gamtos ištekliais – daugiau kaip 56 tūks. Eur siekiantį mokestį.


Šį Vilniaus RAAD sprendimą įmonės atstovai apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, teigdami, kad sankcija yra neproporcinga padarytiems pažeidimams. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas numato, kad už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių  kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas dešimt kartų didesnis mokesčio tarifas. Tokio pobūdžio bylose dažnai pasitaiko įmonių prašymų sumažinti paskaičiuotą mokestį, tačiau aplinkosaugininkai primena, kad Vilniaus RAAD neturi teisinių galimybių sumažinti paskaičiuotus mokesčius už aplinkos teršimą arba naudojimąsi valstybiniais gamtos ištekliais. Institucijų priimtų nutarimų, kuriais asmenims taikomos sankcijos, pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo tikslas – ekonominėmis priemonėmis skatinti gamtos išteklių naudotojus taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos išteklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas.


Teismas sprendime konstatavo, kad įmonė nenurodė jokių ypatingų aplinkybių, dėl kurių teismas turėtų mažinti mokestį už ilgą laiką nedeklaruotą išgautų gamtos išteklių kiekį, todėl Vilniaus RAAD sprendimą dėl įpareigojimo UAB „Malsena plius“ sumokėti mokesčius pripažino teisėtu ir pagrįstu. Šis teismo sprendimas per mėnesį dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.


2018-05-15