Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Įvadinis puslapis
- Naujienos
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Planavimo dokumentai
          - Metinės veiklos ataskaitos
          - Valstybinės kontrolės rezultatai
          - Gyvosios gamtos apsaugos kontrolės rezultatai
          - Darbo užmokestis
          - Viešieji pirkimai
                    - Planuojami pirkimai
                    - Vykdomi viešieji pirkimai
                    - Mažos vertės pirkimų ataskaitos
                    - Atlikti pirkimai
                    - Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - VRAAD vidaus tvarkos taisyklės
          - Paskatinimai ir apdovanojimai
          - Ūkio subjektų priežiūra
                    - Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
                    - Kontroliniai klausimynai
                    - Informacinis leidinys " Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos”
                    - Teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjektų priežiūrą
                    - Planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės
                    - Ūkio subjektų veiklos patikrinimų planai
                    - Veiklos vertinimo kriterijai, jų dinamika
                    - Informacija apie teikiamas konsultacijas, metodinę pagalbą
                    - Ūkio subjektų apklausos anketa
                    - Kontrolės rezultatai
                    - Rizikos vertinimas
                    - Sprendimų apskundimo tvarka
          - Tarnybiniai lengvieji automobiliai
          - Kita informacija
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - Teisės aktų sąrašas
                    - Lygių galimybių politika
          - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Teisės aktų projektų archyvas
          - AM teisinė informacija
          - LRS teisės aktų paieška
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Tyrimai ir analizės
- Informacija įmonėms
          - Atliekų tvarkymas
          - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
          - Gamintojams ir importuotojams
          - Cheminių medžiagų kontrolė
- Informacija piliečiams
          - Atliekų tvarkymas
          - Piliečių aptarnavimo tvarka
          - Dokumentų kopijų parengimas
          - Baudų mokėjimo tvarka
- Informacija apie aplinkos kokybę
          - Aplinkos oras
                    - Oro kokybės duomenys Vilniaus mieste
                              - Operatyvūs oro kokybės duomenys
                                        - Oro kokybė 2006 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2007 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2008 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2009 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2010 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2011 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2012 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2013 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2014 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2015 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjučio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2018 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2016 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                                        - Oro kokybė 2017 m.
                                                  - Sausio mėn.
                                                  - Vasario mėn.
                                                  - Kovo mėn.
                                                  - Balandžio mėn.
                                                  - Gegužės mėn.
                                                  - Birželio mėn.
                                                  - Liepos mėn.
                                                  - Rugpjūčio mėn.
                                                  - Rugsėjo mėn.
                                                  - Spalio mėn.
                                                  - Lapkričio mėn.
                                                  - Gruodžio mėn.
                              - Oro kokybės metinių duomenų apžvalga
          - Vanduo
                    - Paviršinio vandens telkinių būklė
                              - Upių būklė
                              - Ežerų būklė
- Veiklos sritys
- Paslaugos
          - Viešosios paslaugos
          - Fizinių/ juridinių asmenų apklausos anketa
          - Informacijos apie aplinką sąvadas
          - Prašymai
          - Elektroniniai valdžios vartai
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Siųsti klausimą
- Konkursai į laisvas pareigas
          - Konkursai į valstybės tarnybą
          - Konkursai į kitas pareigas
          - Priėmimo į valstybės tarnautojus tvarka
- Kontaktai
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus
- Nuorodos
- Korupcijos prevencija
          - Korupcijos prevencijos informacija
          - Elgesio su dovanomis rekomendacijos